Vanaf 1 mei 2011 verrichten we een onderzoek naar de aanpak van woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbare personen. Van deze groep maken bijvoorbeeld mensen met een psychische tekortkoming of een verslavingsprobleem deel uit. Het betreft al weer het 5e onderzoek van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid voor de VROM Inspectie (zie onder extern onderzoek). Het onderzoek richt zich op de vraag op welke prikkels, aansporingen en incentives de te onderscheiden overlastveroorzakers in deze groep het beste reageren.

Onderzoeker is mw. mr. T.C. van Schendel, begeleiders zijn mr. M. Vols en prof. mr. dr. J.G. Brouwer.