Samenvatting: De keuze voor een afstandscriterium ten opzichte van scholen, ongeacht het type school, mede ingegeven door de wens de schoolgaande jeugd niet met coffeeshops te confronteren en hen de verkoop van soft drugs niet als iets normaal te laten beschouwen, is willekeurig noch kennelijk onrechtmatig. Het aanbieden van nadeelcompensatie is niet nodig nu de verkoop van soft drugs nimmer legaal geweest.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Gepubliceerd in: AB 2001/155

Download annotatie