De omstandigheid dat het aanplakken van affiches door een verbod afhankelijk is van toestemming van rechthebbenden levert geen strijd op met art. 7 lid 1 Gw, nu niet aannemelijk is geworden dat rechthebbenden op zodanige schaal zouden weigeren in te stemmen met aanplakking dat geen gebruiksmogelijkheden van enige betekenis overblijven.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Gepubliceerd in: AB 2002/361

Download annotatie