Annotatie bij Rb. Rotterdam, LJN BH8651

Samenvatting: Een brief van de burgemeester waarin ouders wordt meegedeeld dat voor hun kind een avondklok geldt, is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Het betreft een waarschuwing inhoudende dat de politie tot feitelijk handelen kan overgaan; zij is niet op een wettelijke grondslag gestoeld.

Met uitgebreide noot omtrent de wettelijke mogelijkheden van een dergelijke avondklok voor kinderen onder de twaalf jaar.

Door: M. Vols

Gepubliceerd in: Jurisprudentie voor Gemeenten

Dowload annotatie