Annotatie bij Hoge Raad 11 maart 2008

Samenvatting: De burgemeester kan een betoging ontbinden indien de vereiste kennisgeving niet is gedaan. Die in art. 7 Wom aan de burgemeester toegekende beëindigingsbevoegdheid kan de politie niet uitoefenen als hij hiertoe geen opdracht heeft gekregen van de burgemeester. Een dergelijke aanname zou immers tot de onwenselijke situatie leiden dat politieagenten feitelijk zelfstandig kunnen beslissen over de toelaatbaarheid van (niet-aangemelde) demonstraties met dezelfde beoordelingsmarge als de burgemeester zelf.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Gepubliceerd in: AB 2008 , 163

Download annotatie