Annotatie bij ABRvS (meervoudige kamer) 9 november 2005

Samenvatting: Iemand die niet woont of werkt in het aangewezen gebied, noch daar een bedrijf exploiteert, noch anderszins is genoodzaakt daar duurzaam op gezette tijden te verblijven, noch gerechtigde is ten aanzien van onroerend goed in het gebied, heeft geen bijzonder individueel belang bij het aanwijzingsbesluit.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Gepubliceerd in: AB 2006/90

Download annotatie