De Nederlandse overheid heeft tegen de dreiging van terrorisme in de afgelopen jaren vele maatregelen genomen. Binnen het Wetboek van strafrecht zijn tal van wijzigingen doorgevoerd om het strafbare moment naar voren te halen en om de waarborgen voor verdachten van terroristische daden tot een minimum te beperken. In de sfeer van het privaatrecht is een belangrijk voorschrift toegevoegd aan het Burgerlijk Wetboek. Die bepaling verklaart rechtspersonen die op VN- dan wel EU-lijsten van terroristische organisaties staan, zijn niet alleen van rechtswege nietig, maar ontneemt de bestuurders ervan ook de mogelijkheid nog langer over hun financiƫle vermogen te beschikken.

Door: prof. mr. J.G. Brouwer en mr. Wierenga, A.J.

Download het artikel