• 6 december 2013

  Van de week werd ik gebeld door een radeloze man, vader van een gezin van drie jonge kinderen. ‘Mag ik u even lastig vallen?’ Als mensen ‘even’ zeggen, weet ik wel hoe laat het is: een uur later. Maar ja, hij klonk zo wanhopig dat

 • 25 oktober 2013

  Vaak wordt de teelt van hennep voor coffeeshops aangeduid als de achterdeurproblematiek. Dit is echter minder juist. Het zou voor de politie een koud kunstje zijn om de ‘achterdeur’ te observeren en ervoor te zorgen dat er geen grammetje cannabis meer binnenkomt. Justitie laat de

 • 20 september 2013

  In landen als de Verenigde Staten, Spanje, Portugal, Duitsland, Tsjechië en België bestaan zogenaamde Social Cannabis Clubs. Dat zijn besloten clubs waarbinnen de teelt van cannabis voor persoonlijk gebruik gezamenlijk plaatsvindt. Eens in de twee á drie maanden kan een lid zijn oogst ophalen. Op

 • 3 mei 2013

  1. Per 1 januari van het vorig jaar trad de nieuwe Aanwijzing Opiumwet van het College van procureurs-generaal (2012A021) in werking. Hierin zijn de bestaande strafrechtelijke gedoogvoorwaarden en -criteria voor coffeeshophouders uitgebreid. Aan de zogenaamde AHOJG-voorwaarden en -criteria zijn de B en de I toegevoegd.

 • 15 januari 2013

  In de rechtspraktijk ontstond de afgelopen maand december enige commotie naar aanleiding van twee uitspraken van de Rechtbank Haarlem. In de ene uitspraak (LJN: BY5942) werd beslist dat de bestuursdwangbevoegdheid in art. 13b lid 1 Opiumwet geen grondslag kan zijn voor handhavend optreden bij ‘de

 • 14 december 2012

  Vaak wordt het Nederlandse gedoogbeleid inzake cannabis een zeer vooruitstrevend karakter toegedicht. In mondiaal perspectief is die gedachte echter tamelijk achterhaald. Per 1 mei 2012 is het Nederlandse gedoogbeleid, in tegenstelling tot de mondiale trend, juist aangescherpt. Werden coffeeshophouders tot dan toe strafrechtelijk gedoogd indien

 • 12 december 2012

  Lang heeft Nederland een voortrekkersrol in de wereld gespeeld als het gaat om het tolereren van de verkoop van cannabis. Gedurende jaren zijn we hierom bekritiseerd, niet in het minst door de VS. Inmiddels wordt Nederland links en rechts ingehaald, met name door juist Amerikaanse

 • 13 juli 2011

  De burgemeester van Amsterdam mag op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening niet een locatie aanwijzen waar een softdrugsverbod geldt. Zo'n gemeentelijk 'blowverbod' is in strijd met de Opiumwet. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van vandaag (13 juli 2011).

 • 29 maart 2011

  Vzr Rechtbank ’s-Hertogenbosch 25 april 2011 LJN: BP9061 Peerke S. keert na een langdurige gevangenisstraf wegens onder andere de handel in en het bezit van synthetische drugs terug in de woning van zijn partner. Korte tijd later wordt die woning met een automatisch wapen beschoten.

 • 18 maart 2011

  Sinds een aantal jaren kent ons recht maar liefst drie bevoegdheden om overlastgevende woningen te sluiten. In de bevoegdheidsbepalingen blijken zoveel waarborgen te zijn ingebouwd dat van lichtzinnige inbreuk op het fundamentele recht op wonen geen sprake kan zijn. Het gevaar voor het woonrecht komt