• 29 maart 2020

  De inhoud van de maatregelen van 23 maart A.J. Wierenga en J.G. Brouwer Maandag 23 maart 2020 maakte de Minister van VWS strenge maatregelen bekend ter bestrijding van de coronacrisis. In essentie komen ze – samen met de al vigerende voorschriften – hier op neer:

 • 16 maart 2020

  De juridische grondslag voor aansturing A.J. Wierenga en J.G. Brouwer Op donderdag 12 maart 2020 verbood de Minister van VWS naar aanleiding van adviezen van het OMT en het BAO ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus voor de periode van 13 maart

 • 20 augustus 2017

  C. Post Sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regulering van de prostitutiesector. Als echter het in de zomer van vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen ‘Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’ ook door de Eerste Kamer

 • 20 december 2016

  Gisteren verscheen het rapport Prostitutie en Mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De rapporteur concludeert hierin dat zelfstandig werkende thuisprostituees niet aan regels kunnen worden onderworpen, indien het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (hierna: Wet regulering prostitutie) tot

 • 1 december 2016

  J.G. Brouwer en A.E. Schilder Inleiding Bij de gemeenteraad van Amsterdam ligt een voorstel  om de Algemene plaatselijke verordening (Apv) uit te breiden met een bepaling die straatintimidatie moet kunnen tegen gaan. De voorgestelde bepaling luidt: Het is verboden op aan de weg of in

 • 27 mei 2016

  C. Post In 2009 diende de regering het wetsvoorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (hierna: Wrp) in bij de Tweede Kamer.[1] Het wetsvoorstel richtte zich in hoofdzaak op de bestuurlijke regulering van de prostitutiebranche en de bestrijding van misstanden.[2] De registratieplicht voor prostituees,

 • 6 maart 2015

  T. Minovic 1. Inleiding Na ruim dertig jaar is er een einde gekomen aan het bestaan van de Vereniging Martijn. Zij werd opgericht in 1982 door een veroordeelde pedoseksueel met als doel ‘het bespreekbaar maken van – en het streven naar wettelijke en maatschappelijke acceptatie

 • 28 oktober 2014

  Private partijen nemen steeds vaker de zorg voor orde en veiligheid op zich. Horeca-uitbaters en winkeliers straffen tegenwoordig eigenhandig wangedrag af. Exploitanten van seksbedrijven bestrijden mensenhandel en onvrijwillige prostitutie. Woningbouwcorporaties zetten huurders uit huis als ze elders in de wijk overlast veroorzaken. Niet de overheid,

 • 25 december 2013

  Pedofielen en pedoseksuelen worden – ten onrechte – nog al eens over een kam geschoren. Pedofilie is een geaardheid en heeft niets met gedrag te maken. Een pedoseksueel pleegt strafbare handelingen met kinderen jonger dan 16 jaar. Als hij na zijn detentie terugkeert in de

 • 18 november 2009

  Onder meer uit de laatste evaluatie van de opheffing van het bordeelverbod blijkt dat een aantal oorzaken is aan te wijzen voor het voortbestaan van misstanden in de prostitutiebranche. De gemeentelijke en regionale verschillen in prostitutie- en vergunningenbeleid alsmede het ontbreken van voldoende zicht op