Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, LJN BJ6075

Samenvatting: De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren regelt uitputtend het welzijn van dieren. De gemeenteraad komt derhalve niet de bevoegdheid toe om de wet aan te vullen. Het besluit van de burgemeester om, op grond van APV-bepaling, een evenementenvergunning te weigeren in het belang van welzijn van dieren is onrechtmatig.

Door: M. Vols en J.G Brouwer

Gepubliceerd in: Jurisprudentie voor Gemeenten

Download annotatie