Annotatie bij ABRvS 19 januari 2001  

Samenvatting: Het beleid om op basis van art. 13 Drank- en Horecaverordening verkoop van softdrugs alleen te gedogen in alcoholvrije horeca-inrichtingen is niet onredelijk.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Gepubliceerd in: AB 2001/141

Download annotatie