Annotatie bij Vz. Rb. Breda 16 oktober 2009 LJN BK0452

Samenvatting: De weigering tot gedogen van een bestaande (vroeger gedoogde) coffeeshop wordt in casu aangemerkt als een besluit. Dit besluit, de overgangstermijn van een half jaar en het achterliggende cannabisbeleid (zijnde een nulbeleid) wordt door de voorzieningenrechter niet als kennelijk onredelijk besluit gezien.

Door: M. Vols en J.G. Brouwer

Gepubliceerd in: Jurisprudentie voor Gemeenten

Download annotatie