De Algemene wet bestuursrecht heeft de afgelopen vijftien jaar zonder enige twijfel in belangrijke mate het verkeer tussen de burger en de overheid genormeerd. Met name bij bestuurlijke maatregelen die ingrijpen in de vrijheidssfeer van burgers kan de betekenis van een (algemene) wettelijke regeling die garanties biedt voor een zorgvuldige uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden nauwelijks
worden onderschat. [EXPAND Lees verder]Daadkrachtig door besluitloos optreden – Brouwer p 431-446 [/EXPAND]

Door

EXPERTISEGEBIED: