Samenvatting: Openbare-ordeproblemen nemen hand over hand toe. Nochtans heeft de burgemeester als eerstverantwoordelijke gezagsdrager voor de handhaving van de openbare orde er de laatste jaren talloze bevoegdheden bij gekregen. Moeten we op de ingeslagen weg voortgaan of kan het anders? In dit artikel wordt het idee van een buurtrechter geintroduceerd.

Gepubliceerd in: Openbaar Bestuur

Door: prof. mr. J.G. Brouwer en mr. M. Vols

Download artikel