Samenvatting: Na een jarenlange lobby en eindeloze druk vanuit diverse belangenorganisaties ligt er op dit moment dan toch eindelijk een ‘Voetbalwet’ voor aan de Eerste Kamer die het mogelijk moet maken om efficiënt te kunnen optreden tegen hooligans. De praktijk is verdeeld, sommigen verwachten er niets van, anderen heel veel. Aan de hand van een vergelijking met bestaande bevoegdheden, alsmede het instrumentarium in de Engelse voetbalwet proberen we een oordeel te vellen over het nut en de slagingskans van deze wet. Eerst kijken we terug op een turbulente geschiedenis.

Gepubliceerd in: Tijdschrift Sport & Recht, december 2009, p.89

Door: prof. mr. J.G. Brouwer en prof. mr. A.E Schilder

Download het artikel