Annotatie bij Voorzitter ARRvS 1 juni 1989

Samenvatting: Een verbod van een demonstratie door middel van een noodbevel is toegelaten indien sprake is van een omstandigheid waarin verwacht kan worden dat inzet van gewone middelen ontoereikend zal zijn voor het herstellen en handhaven van de openbareorde, mede gelet op te verwachten tegendemonstraties.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Download annotatie