De Engelse minister van Binnenlandse Zaken (Home Office) heeft aangekondigd een pilot te starten waarin gemeentebesturen en politie gedwongen zijn om overlast (anti-social behaviour) aan te pakken, indien de in eerdere plannen voorgestelde community trigger overgaat. Dit betekent dat er handhavend moet worden opgetreden indien vijf verschillende mensen klagen over overlast.

Nederlandse burgers proberen overheden ook soms te dwingen tot het aanpakken van overlast. Zij beroepen zich dan (tot nu toe zonder succes) op het recht op respect voor het priveleven uit art. 8 EVRM. Een effectievere manier zou zijn overheden te wijzen op de beginselplicht tot handhaving [pdf].

Het Engelse idee om slachtoffers van overlast een soort ‘recht op aanpak van overlast’ te geven, verdient nadere overdenking. Er zitten goede en slechte kanten aan. Buren kunnen elkaar pesten door voortdurend over elkaar te klagen. Het gemeentebestuur en de politie zou dan steeds (onderzoekend)  maar weer moeten optreden bij slepende burenruzies. Vijf klachten lijkt niet veel.

Hier een passage uit de speech:

Local crime includes, of course, anti-social behaviour.

But we know in the past the authorities have not always heard cries for help from vulnerable victims.

So we have been working with eight police forces and their local partners to test new ways of handling calls from the public about anti-social behaviour. The aim was to quickly identify the vulnerable and those who reported incidents repeatedly, and to prioritise their cases.

The eight forces have reported encouraging initial results from the trials – including better working relationships with other agencies, an improved service to the victim and the start of a shift in culture, with call handlers responding to the needs of the victim, rather than just ticking boxes.

Most importantly, forces have been able to identify high-risk individuals – often people experiencing the most horrendous abuse – who might otherwise have slipped through the net. And they have taken action to make that abuse stop.

So we will now work with police forces nationwide to share the lessons of the trials so that every community can benefit.

It’s too easy to overlook the harm that persistent anti-social behaviour causes. Many police forces, councils and housing providers are working hard, but I still hear horror stories of victims reporting the same problem over and over again, and getting no response.

Just last week I met a woman who had been telling the police about anti-social behaviour in her area for over two years – and it’s still going on.

These long-running problems – and the sense of helplessness that goes with them – can destroy a victim’s quality of life and shatter a community’s trust in the police.

That’s why we proposed a ‘community trigger’ as part of our reforms to anti-social behaviour laws. The trigger will give victims and communities the right to demand that agencies who had ignored a problem must take action.

So we are now working with a number of local authorities to test the community trigger on the ground and pilots will begin by the summer.

Zie hier.

Michel Vols.

Dit bericht verscheen ook op www.openbareorderecht.nl