Berend Roorda is werkzaam als universitair hoofddocent aan de sectie Algemene Rechtswetenschap van de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen het Centrum voor Openbare orde en Veiligheid doet en begeleidt hij onderzoek naar het spanningsveld dat zich voordoet in de huidige pluriforme samenleving tussen enerzijds vrijheidsrechten en anderzijds de handhaving van de openbare orde. Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar de demonstratievrijheid, een onderwerp waarop hij in 2016 is gepromoveerd.