Jan Brouwer is hoogleraar-directeur van het Centrum voor Openbare en Veiligheid. Tot 2017 was hij hoogleraar Algemene rechtswetenschap. Nadien luidde zijn leeropdracht Recht en samenleving. Hij publiceert regelmatig over vraagstukken in de sfeer van openbare orde en veiligheid als ook rampenbestrijding en crisisbeheersing.