Joep Koornstra is als onderzoeker en docent verbonden aan de vakgroep Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde en het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderzoeker verricht hij onderzoek naar met de openbare orde strijdige organisaties, in het bijzonder naar de modaliteiten om dergelijke organisaties te verbieden alsmede naar de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van een verenigingsverbod. Het brandpunt van zijn onderzoek ligt op de verhouding tussen de aanpak van deze organisaties en de eisen die de Grondwet en het internationale recht hieraan stellen.