Lisa Hoekman is promovenda en docente bij de Vakgroep Algemene Rechtswetenschappen. Haar promotieonderzoek richt zich op de verhouding tussen de bestrijding van seksuele uitbuiting enerzijds en de fundamentele rechten en vrijheden van legale sekswerkers anderszijds. Haar onderzoek is rechtsgebiedoverstijgend van aard; het strafrecht, het bestuursrecht, het staatsrecht en het civiele recht spelen een rol.