Michel Vols is hoogleraar openbare-orderecht. Hij verricht en begeleidt onderzoek naar handhaving van de openbare orde en de aanpak van overlast. Hij publiceerde o.a. over de Wet Damocles, de Rotterdamwet, ondermijning, woonoverlast en de regulering van sekswerk.

Vols is lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en projectleider van het door de European Research council gefinancieerde EVICT project (www.eviction.eu).