Michelle Bruijn is werkzaam als universitair docent aan de sectie Algemene Rechtswetenschap. Binnen het Centrum voor Openbare orde en Veiligheid doet zij onderzoek naar de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit en in het bijzonder de toepassing van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet).