Paul van Sasse van IJsselt, bijzonder hoogleraar Recht en Religie, Sectie Algemene Rechtswetenschap van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen; onderzoeker aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU Amsterdam; Hoofd cluster grondrechten bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam (strafkamer).