Stefan van Tongeren is als onderzoeker in het bijzonder geïnteresseerd in het recht op adequate huisvesting in relatie tot andere (soms conflicterende) grondrechten. In zijn meest recente onderzoek focust hij zich op de afweging tussen het recht van ex-gedetineerden op toegang tot stabiele huisvesting en het recht van (toekomstige) buren op een veilig en ongestoord woongenot. Daarnaast is Stefan als universitair docent werkzaam bij de vakgroep Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.