Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 17 februari 2010 

Samenvatting: Bij besluit van 10 juli 2007 en 29 oktober 2007 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeenten Charlois en Delfshaven zijn beslissing op schrift gesteld om aangetroffen hennepkwekerijen in panden in Rotterdam te ontmantelen. Vast staat dat dergelijk gebruik in strijd is met de voorschriften in het bestemmingsplan. In de zaak tegen de deelgemeente Charlois (LJN BL4127) wordt de verantwoordelijk onderverhuurder als overtreder aangemerkt en in de zaak tegen de deelgemeente Delfshaven (LJN BL4128) de verhuurder. De Afdeling meent in beide gevallen dat van appellant(e) mocht worden gevergd dat deze zich tot op zekere hoogte informeerde over het gebruik van het in gebruik gegeven cq. verhuurde pand. Er is niet aannemelijk gemaakt dat appellant(e) niet wist en niet heeft kunnen weten dat het pand als hennepkwekerij werd gebruikt. Vervolgens neemt de Afdeling in de twee uitspraken aan dat het dagelijks bestuur voldoende heeft gemotiveerd waarom directe ontmanteling noodzakelijk was; de rechtbank heeft terecht geen grond gezien voor het oordeel dat het dagelijks bestuur appellant(e) in de gelegenheid had moeten stellen om de hennepkwekerij zelf te ontmantelen. Ten aanzien van de kosten doen zich geen omstandigheden voor in verband waarmee het bestuur de kosten, verbonden aan de toepassing van bestuursdwang, niet op appellanten mocht verhalen.

Door: L.D. Ruigrok

Gepubliceerd in: Jurisprudentie voor Gemeenten

Download annotatie