Een ramp voltrekt zich in Groningen. De bodemdaling veroorzaakt materiële schade in een omvang die straks zijn weerga niet kent. Dodelijke slachtoffers lijken een kwestie van tijd.

Zijn bevingen een fact of life of biedt het recht mogelijkheden om het gevaar te keren? Wat is de schade tot nu toe, welke schade moet worden vergoed en door wie?

De Juridische Faculteitsvereniging vraagt vijf hoogleraren van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Groningen in te gaan op deze vragen.

Locatie: Offerhauszaal
Datum: 26 februari 2015
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Prof. dr. O. Couwenberg: Aardbevingen en schade: een overzicht van de stand van zaken
Prof. mr. dr. J.G. Brouwer: Het recht op veiligheid
Prof. mr. dr. H. E. Bröring: De dialoogtafel
Prof. mr. dr. A.J. Verheij: Aansprakelijkheid exploitant: omvang schade
Prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis: Aansprakelijkheid exploitant: causaliteit en voorzorg