Annotatie bij EHRM 4 juni 2002

Samenvatting: Een gebiedsontzegging in de vorm van een noodbevel voldoet aan de in lid 4 van art. 2 Vierde Protocol vastgelegde beperkingsgrond “justified in the public interest in a democratic society”.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Gepubliceerd in: AB 2003/19

Download annotatie