Annotatie bij Rechtbank Roermond 13-10-2009

Samenvatting: Eiser is door de burgemeester een gebiedsontzegging opgelegd wegens lokaalvredebreuk. Aan eiser blijkt echter nooit een collectieve winkelontzegging te zijn opgelegd. Eiser krijgt echter geen schadevergoeding. Volgens de rechtbank is geen sprake van een ingrijpende aantasting van een fundamenteel recht met ernstige gevolgen voor eiser.

Door: M. Vols

Gepubliceerd in: Jurisprudentie voor Gemeenten

Download annotatie