Annotatie bij Gerechtshof ‘s-Gravenhage 21 maart 2006

Samenvatting: De rechter staat in strijd met de wetsgeschiedenis toe dat de burgemeester bij toepassing van art. 172, derde lid Gemw afwijkt van een gemeentelijke verordening.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Gepubliceerd in: AB 2006, 396

Download annotatie