Annotatie bij Rechtbank Roermond, LJN: BH3327 

Samenvatting: Het enkele feit dat een strafbepaling is overtreden is onvoldoende om een gebiedsontzegging op te leggen. Bij de oplegging van een gebiedsontzegging dient een op de specifieke omstandigheden van het geval toegespitste weging van alle belangen plaatsvinden. De eisen van proportionaliteit en subsidiariteit moeten daarbij een rol spelen.

Door: Michel Vols

Gepubliceerd in: Jurisprudentie voor Gemeenten

Download annotatie