Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Zutphen 16 mei 2002

Samenvatting: De burgemeester kan een openbare manifestatie slechts verbieden als er sprake is van een bestuurlijke overmachtsituatie.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Gepubliceerd in: AB 2005/294

Download annotatie