De burgemeester van Groningen heeft aangekondigd om panden waarin in Qat wordt gehandeld te willen sluiten. Hij ziet daarvoor mogelijkheden in de APV. Voor zover deze panden woningen (of niet-voor-publiek-toegankelijke gebouwen) zijn lijkt mij dat juridisch onmogelijk.

Het sluiten van woningen op grond van de APV is juridisch niet toegestaan. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer uit art. 10 Grondwet verzet zich tegen sluiting. In 1997 bepaalde de Afdeling (de hoogste bestuursrechter) dat een sluiting van een drugswoning op grond van de APV Venlo onrechtmatig was. Zie daarover hier meer.

De burgemeester kan wel een woning sluiten op grond van art. 174a Gemeentewet. Daar zijn wel strenge eisen aan verbonden. De handel of het gebruik van Qat moet gepaard gaan met een ernstige verstoring van de openbare orde. Deze verstoring moet nadelig zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de buurt. Het is maar zeer de vraag of de Qat-overlast dusdanig ernstig is.

De regering heeft besloten Qat op de lijst met verboden middelen bij de Opiumwet te plaatsen. Als deze wijziging is doorgevoerd, is de burgemeester pas bevoegd om op grond van art. 13b Opiumwet woningen en lokalen te sluiten. Tot die tijd kan hij dus geen gebruik maken van deze bevoegdheid.

Indien de panden voor het publiek toegeankelijk zijn, biedt art. 174 Gemeentewet misschien uitkomst. Sluiting van die panden kan alleen als dat met het oog op de bescherming van de veiligheid of de gezondheid nodig is. Waarschijnlijk zullen de panden (zeker na de aankondiging van de burgemeester) niet (meer) voor het publiek toegankelijk zijn.

Kortom, de burgemeester kan de Qat-panden in Groningen (nog) niet sluiten.

Wat kan dan nu wel worden gedaan? De overlast op straat kan wel via de APV worden aangepakt. De gemeenteraad van Tilburg heeft bijvoorbeeld een genotsmiddelenverbod in de APV opgenomen. Daardoor is het verboden om genotsmiddelen (zoals Qat) op straat te gebruiken. Zie daarover hier.

Michel Vols