Overlast en verloedering verlagen de leefbaarheid van woonbuurten en wijken. Gemeenten hebben als beheerders van de openbare ruimte een belangrijke taak om de leefbaarheid te vergroten. Ze weten niet altijd precies welke regels en wetten ze kunnen inzetten. De VROM-Inspectie inventariseert de mogelijkheden, onderzoekt de hindernissen en stelt voor de gemeenten een handreiking op. In 2008 heeft de VROM-Inspectie in de eerste plaats de effectiviteit van de wetten Victoria en Victor in kaart gebracht. Deze wetten zijn bedoeld om bepaalde vormen van ernstige overlast vanuit woningen aan te pakken, drugsteelt en -handel bijvoorbeeld. De Inspectie heeft over het toepassen van deze wetten ook een aantal good-practices verzameld. Gemeenten hebben gevraagd de effectiviteit van andere wet- en regelgeving voor het bestrijden van woonoverlast ook te onderzoeken. Dit soort woonoverlast kan vari├źren van heel klein, verloederde voortuintjes bijvoorbeeld, tot heel groot, als het gaat om bijvoorbeeld brandgevaarlijke hennepteelt, prostitutie, of vrijplaatsen. Handreiking De VROM-Inspectie heeft een handreiking gemaakt waarin alle mogelijkheden staan die gemeenten hebben om de woonoverlast te bestrijden. Op deze manier kunnen gemeenten hun rol van beheerder van de openbare ruimte, de goede staat van de bebouwing en de leefbaarheid beter vervullen. Dit moet leiden tot wijken en buurten die mooi, schoon en veilig zijn.

Door M. Vols

Download volledige publicatie