De handreiking Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren is verschenen. Het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid heeft het juridisch onderzoek gedaan dat ten grondslag ligt aan de handreiking. Download de handreiking hier.

Sinds 1 mei 2011 verrichten we een onderzoek naar de aanpak van woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbare personen. Van deze groep maken bijvoorbeeld mensen met een psychische tekortkoming of een verslavingsprobleem deel uit. Dit onderzoek leidt tot de volgende publicatie:

T.C. van Schendel, J.G. Brouwer & M. Vols, Bestrijding woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken 2012.

Voor meer informatie: m.vols@rug.nl