De rechtbank acht sluiting van een hennepteeltpand op grond van artikel 13b Opiumwet rechtmatig.

Door: mr. M. Vols

Download Annotatie