Lang heeft Nederland een voortrekkersrol in de wereld gespeeld als het gaat om het tolereren van de verkoop van cannabis. Gedurende jaren zijn we hierom bekritiseerd, niet in het minst door de VS.
Inmiddels wordt Nederland links en rechts ingehaald, met name door juist Amerikaanse deelstaten. Colorado en Washington hebben per 6 december 2012 de teelt en verkoop van cannabis gelegaliseerd. In vijftien andere deelstaten gaat men vooralsnog verder met het op grote schaal verstrekken van cannabis op basis van de medische exceptie.
In ons land wordt een omgekeerde beweging gemaakt. Het OM scherpte 1 mei 2012 zijn gedoogbeleid juist aan. Het voerde in het zuiden van het land het ingezetenecriterium in. En in zijn kielzog volgden de burgemeesters van de coffeeshopgemeenten. Per 1 januari a.s. krijgt het ingezetenecriterium landelijke gelding. Dan mogen coffeeshophouders in het hele land nog slechts in Nederland woonachtigen in hun zaak toelaten.
De toevoeging van de I aan het AHOJG-gedoogbeleid is echter onrechtmatig. Het OM noch een burgemeester is gerechtigd coffeeshophouders te verplichten ‘buitenlanders’ te weren. Mocht er al een juridische basis voor hebben bestaan, dan is die met de laatste toezeggingen van de Minister van V&J over ‘lokaal maatwerk’ helemaal verdwenen. Voor het controlemiddel van de I – de inmiddels al weer afgeschafte wietpas – heeft er zelfs nooit een juridische legitimatie bestaan.
Dat betogen Jon Schilder (hoogleraar Staats- en bestuursrecht VU Amsterdam en Jan Brouwer (hoogleraar Algemene rechtswetenschap) in een artikel dat deze week verschijnt in het Nederlands Juristenblad (Jaargang 87, aflevering 44, 13 december 2012).