Overlast van buren is wereldwijd een ernstig en veel voorkomend probleem. Onderzoekers van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, hebben nu een idee gelanceerd om overlastgevers eerder en anders aan te pakken. Hiermee zijn zij doorgedrongen tot de vijftig beste ideeën in een mondiale competitie voor de Innovative Justice Award, georganiseerd door Hague Institute for the Internationalisation of Law. Stemmen van het publiek kunnen de Groninger onderzoekers een plek in de finale bezorgen. Er kan gestemd worden van 7 tot 18 oktober via de website Innovating Justice.

Lawaai, stank en overmatig (nachtelijk) bezoek kunnen het leven van omwonenden flink verzieken. Zij kunnen permanente stress ontwikkelen, slapeloosheid en andere serieuze gezondheidsklachten. Pas als de situatie werkelijk onhoudbaar dreigt te worden, is een verhuurder van een overlastgevende woning bereid de rechter om een ontruimingsvonnis te verzoeken. Ontruiming is echter niet alleen een kostbare, maar ook een onbevredigende oplossing. Er kan pas in een laat stadium om worden verzocht, want een woningontruiming wordt gezien als een ingrijpend middel. Slachtoffers zijn dan meestal al jarenlang geterroriseerd door het buurgezin met alle gevolgen van dien. Voor het overlastgevende gezin roept de huisuitzetting ook existentiële problemen op. Veel veroorzakers van overlast kampen met serieuze, vaak meervoudige problematiek, die bij een uitzetting niet opgelost wordt.

In de nieuwe aanpak van de onderzoekers van de RUG moet er eerder en anders op overlast worden gereageerd. Beide partijen hebben voordeel als de overlastveroorzakers in een vroegtijdig stadium concrete gedragsaanwijzingen krijgen en hulp ondergaan. De rechter dient hierin een centrale rol te spelen.

‘Dit innovatieve idee levert de nodige besparingen op’, volgens de onderzoekers Vols en Brouwer. ‘Een ontruiming kost al gauw 60.000 euro. In deze kosten zijn de vervolgkosten niet meegenomen. Bij dakloosheid worden kinderen onder toezicht geplaatst en in andere gezinnen ondergebracht. Evenmin is meegerekend de schade die de slachtoffers jarenlang hebben geleden. De totale kosten kunnen oplopen tot in de tonnen’.

Stemmen van het publiek kunnen de Groninger onderzoekers een plek in de finale bezorgen. Er kan gestemd worden van 7 tot 18 oktober via de website Innovating Justice:

http://www.innovatingjustice.com/innovations/housing-law-solutions-to-neighbours-from-hell

Voor meer informatie: Michel Vols, tel. 050 – 363 57 44.