Een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen

Het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid is hét expertisecentrum in Nederland op het gebied van openbare orde en veiligheid. Binnen dit centrum werken onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) aan juridische vraagstukken.

Onze focus ligt op ondermijning, bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit, orde en rust op straat, prostitutie, demonstraties en noodsituaties.

Vraag een onderzoek, advies of een lezing aan

Voor meer informatie of een boeking kunt u een e-mail sturen naar expertisecentrumoov@rug.nl of onze experts individueel benaderen.

Onderzoek

We combineren onderzoeksmethoden zoals traditioneel juridisch dogmatisch onderzoek, interviews, case studies, surveys, rechtsvergelijkend onderzoek en kwantitatief onderzoek.

Juridisch advies

Onze medewerkers geven advies aan ambtenaren binnen justitie, politie en gemeenten. Het centrum werkt zowel op eigen initiatief als in opdracht van derden.

Lezingen en cursussen

Naast juridisch advies, geven sommige onderzoekers ook lezingen en cursussen over openbare orde en veiligheid.

Onze onderzoekers