Annotatie bij Raad van State 9 augustus 2006

Samenvatting: De noodverordening vermeldt in strijd met art. 176a lid 2 aanhef en onder a Gemeentewet niet de door bestuurlijke ophouding te handhaven onderdelen. Bovendien is de waarschuwingsplicht van art. 154a lid 5 Gemeentewet niet in acht genomen. De gebrekkige bekendmaking van de noodverordening dat het daarop gebaseerde besluit tot bestuurlijke ophouding ontbeert een wettelijke grondslag.

Gepubliceerd in: AB 2006 , 413

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Download annotatie