Annotatie bij ABRvS 9 juni 2004

Samenvatting: Een burgemeester kan een café op grond van art. 174 lid 2 Gemeentewet slechts sluiten indien het gevaar voor de veiligheid of de gezondheid concreet en actueel is.

Door: J.G. Brouwer

Gepubliceerd in: AB 1990/315

Download annotatie