Publicaties over openbare orde & veiligheid in Nederland

 • 1 februari 2020

  In dit artikel bespreekt Michel Vols de invloed van het begrip ondermijning voor het openbare-orderecht. Hij betoogt dat de ondermijningshype ervoor zorgt dat bestaande bevoegdheden meer worden toegepast, dat bestaande bevoegdheden op een andere manier worden gebruikt dan voorzien, en dat nieuwe bevoegdheden worden geïntroduceerd. Zie voor

 • 1 mei 2019

  Laurent Jensma en Michel Vols houden www.overlastadvies.nl bij. Op deze site krijgen mensen advies op maat over hoe overlast kan worden verminderd en aangepakt. De website is onderdeel van een groter onderzoeksproject dat in algemene zin woonoverlast onderzoekt. Uit het Woononderzoek blijkt dat bijna 7 procent van

 • 1 januari 2017

  Dit onderzoek richt zich op de bevelsbevoegdheid van de politie bij ordehandhaving en haar strafrechtelijke afdwingbaarheid. Decennia lang ontleent de politieambtenaar de bevoegdheid tot het geven van ordebevelen aan zijn taakomschrijving en levert het niet-opvolgen van het bevel het strafbare feit van artikel 184 lid

 • 1 januari 2017

  In tal van situaties wil de politieambtenaar hinderlijke of gevaar veroorzakende personen op afstand houden of laten vertrekken. Met het geven van een bevel probeert de politieambtenaar de openbare orde te herstellen, zonder direct over te gaan tot fysiek optreden. Vele burgers gehoorzamen aan het