Publicaties over openbare orde & veiligheid in Nederland

  • 1 mei 2019

    Laurent Jensma en Michel Vols houdenĀ www.overlastadvies.nlĀ bij. Op deze site krijgen mensen advies op maat over hoe overlast kan worden verminderd en aangepakt. De website is onderdeel van een groter onderzoeksproject dat in algemene zin woonoverlast onderzoekt. Uit het Woononderzoek blijkt dat bijna 7 procent van

  • 1 januari 2017

    Dit onderzoek richt zich op de bevelsbevoegdheid van de politie bij ordehandhaving en haar strafrechtelijke afdwingbaarheid. Decennia lang ontleent de politieambtenaar de bevoegdheid tot het geven van ordebevelen aan zijn taakomschrijving en levert het niet-opvolgen van het bevel het strafbare feit van artikel 184 lid

  • 1 januari 2017

    In tal van situaties wil de politieambtenaar hinderlijke of gevaar veroorzakende personen op afstand houden of laten vertrekken. Met het geven van een bevel probeert de politieambtenaar de openbare orde te herstellen, zonder direct over te gaan tot fysiek optreden. Vele burgers gehoorzamen aan het