Annotatie bij Raad van State 1 november 2006

Samenvatting: In strijd met grondwettelijke beperkingensystematiek keurt de rechter goed dat kraakwoningen worden ontruimd op grond van art. 172 lid 3 Gemw. Het motief voor de ontruiming was een gevaar voor het ontstaan van een ramp. Art. 172 lid 3 Gemw spreekt –anders dan art. 175 Gemw – niet van rampen of zware ongevallen.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Gepubliceerd in: AB 2007 , 47

Download annotatie