In 2012 werd de evaluatie van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast aan de gemeenteraad gepresenteerd. Deze evaluatie is in uw commissie op 9 januari 2013 besproken. Uit de evaluatie volgde de aanbeveling om te gaan onderzoeken welke juridische instrumenten beschikbaar zijn om woonoverlast op pro-actieve wijze te bestrijden. Daaronder wordt een aanpak van woonoverlast verstaan door middel van vroegtijdig ingrijpen, op een manier die minder belastend is voor de veroorzaker en degene die de overlast ondervinden.
In de komende maanden wordt met de partners overleg gevoerd om afspraken te maken over de doorontwikkeling van de oplossingsgerichte aanpak. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitkomsten van het overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Wanneer duidelijk is welke gevolgen bovenstaande ontwikkelingen hebben voor het gemeentelijke beleid, zal ik uw commissie daarover informeren. Indien dat aan de orde is zal ik u voorstellen voorleggen voor eventuele beleidsaanpassingen. [EXPAND Lees verder]

Bijgevoegd: Brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Een oplossingsgerichte aanpak van woonoverlast De inzet van gedragsaanwijzingen bij overlastbestrijding.

Documenten:
RIS271005_Ciebr._oplossingsgerichte_aanpak_woonoverlast

Bijlagen:
RIS271005_Bijlage_1_Brief_Ministerie_Veiligheid_en_Justitie
RIS271005_Bijlage_2_oplossingsgerichte_aanpak (1)
[/EXPAND]