Het voelt wat vreemd aan om in de zomer over oudejaarsrellen na te denken. Willen we de komende jaarwisseling echter een kans maken om de grootschalige ordeverstoringen enigszins in te dammen, dan is het zaak ruim van te voren na te denken over een effectieve aanpak. Het instrument dat de laatste twee jaren is ingezet – het supersnelrecht – heeft onvoldoende effect. Dit moeten we concluderen uit de tot nu bekende cijfers.
Twee jaar geleden werd in NRC Handelsblad gepleit om bij de handhaving van de openbare orde gebruik te gaan maken van de dwangsom. De last onder dwangsom wordt ingezet ter handhaving van bestuursrechtelijke regelgeving en vergunningsvoorschriften, in de sfeer van het openbare-orderecht is het echter een betrekkelijke zeldzaam toegepast instrument.
Werd met dit idee aanvankelijk weinig of niets gedaan, in februari van dit jaar organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken een expertmeeting en daaruit vloeide een brief voort aan de Tweede Kamer waarin gemeentebesturen de suggestie wordt gedaan om te gaan experimenteren met de inzet van de dwangsom. In dit artikel analyseren we de hobbels die genomen moeten worden en spreken we onze verwachting uit over de effectiviteit ervan.

Door: prof. mr. J.G. Brouwer en mr. L.D. Ruigrok

Download het artikel

Door

EXPERTISEGEBIED: