Vaak wordt het Nederlandse gedoogbeleid inzake cannabis een zeer vooruitstrevend karakter toegedicht. In
mondiaal perspectief is die gedachte echter tamelijk achterhaald. Per 1 mei 2012 is het Nederlandse gedoogbeleid, in tegenstelling tot de mondiale trend, juist aangescherpt. Werden coffeeshophouders tot dan toe strafrechtelijk gedoogd indien zij het zogenaamde AHOJG-beleid respecteerden, per die datum werden het Ingezetenencriterium en de Besloten clubvoorwaarde toegevoegd voor de zuidelijke provincies. Bedoeling was dit beleid per 2013 landelijk uit te rollen. Het nieuwe kabinet liet de Besloten clubvoorwaarde inmiddels vallen maar handhaaft het Ingezetenencriterium. In dit artikel wordt aangetoond dat dit criterium op juridisch drijfzand is gebouwd, net als overigens de Besloten clubvoorwaarde dat was. Coffeeshophouders zijn juridisch niet vogelvrij en leveren een nuttige bijdrage aan de volksgezondheid.[EXPAND Lees verder]Volledig artikel:
Over de grenzen van gedogen [/EXPAND]