Wetenschappelijk onderzoek & advies over openbare orde en veiligheid in Nederland

Een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Met 15 experts op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Expertisecentrum voor

Demonstratierecht.nl

Alles over het recht om te demonstreren. Met veelgestelde vragen, juridisch advies op maat en rechterlijke uitspraken.

Tijdschrift over
openbare orde en veiligheid

Publicaties

  • 23 januari 2023

    Fysieke verstoringen van de openbare orde ontstaan steeds vaker na een oproep op internet, facebook of WhatsApp en andere sociale media. Om ordeverstoringen te kunnen voorkomen, wil het gemeentebestuur van Almelo dat de burgemeester tegen online uitingen kan optreden met behulp van een last onder

  • 12 oktober 2022

    In 2014 wees het Europese Hof van de EU uitspraken die onder meer voor lachgas grote gevolgen zouden hebben. Het Hof besliste dat wanneer een substantie direct of indirect geen gunstige invloed kan hebben op de menselijke gezondheid deze niet gezien kan worden als een

  • 2 september 2022

    Onlangs kondigde de provincie Fryslân vanaf maandag 12 september omgekeerde vlaggen en andere protestuitingen op grond in eigendom van de provincie weg te halen. Andere provincies gingen Fryslân voor. De verantwoordelijke Friese gedeputeerde geeft hiervoor twee redenen. Ten eerste mogen boeren geen vlaggen aan eigendommen