Het college van burgemeester en wethouders veronachtzaamt de positieve verplichting uit art. 8 EVRM niet. Het college van b&w heeft namelijk handhavend opgetreden tegen de houtwal die het vrije uitzicht belemmert. Door de afgedwongen snoeiwerkzaamheden wordt het vrije uitzicht van appellanten niet langer belemmerd, althans niet in zodanige mate dat een inmenging van het grondrecht uit art. 8 EVRM plaatsvindt.

Door: mr. M. Vols

Download Annotatie

Door

EXPERTISEGEBIED: