Annotatie bij Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 13 november 2009

Samenvatting: De burgemeester van Oss gelast verzoeker om op 13 november 2009 tussen 16:00 en 20:00 uur zijn café voor het publiek gesloten te hebben en te houden. Verzoeker maakt bezwaar en verzoekt om een voorlopige voorziening. De burgemeester ontleent zijn bevoegdheid hiertoe aan artikel 2.3.1.5 lid 1 APV Oss : ‘1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor een of meer horecabedrijven tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2.3.1.4 geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen. De burgemeester komt tot zijn besluit omdat hij ernstig vreest voor de verstoring van de openbare orde vóór of na de wedstrijd van FC Oss tegen SC Cambuur. In het zeer recente verleden hebben zich ongeregeldheden voorgedaan rond de thuiswedstrijden van FC Oss. Deze ongeregeldheden zijn geconstateerd en gerapporteerd door de politie. De voorzieningenrechter acht de vrees dat er wederom ongeregeldheden zullen plaatsvinden niet onaannemelijk. De preventieve sluiting van het café vóór de aanvang van de wedstrijd acht de voorzieningenrechter niet onredelijk, gezien ervaringen in het recente verleden en het feit dat indrinken het risico op ongeregeldheden vergroot. De voorzieningenrechter overweegt dat het belang van het voorkomen van verstoring van de openbare orde en het belang van de veiligheid zwaarder wegen dan het belang van verzoeker om zijn café op te houden. Daarnaast merkt de voorzieningenrechter op dat de politie rekening houdt met de mogelijk negatieve gevolgen van de sluiting van het café.

Door: M. Vols

Gepubliceerd in: Jurisprudentie voor Gemeenten

Download volledige annotatie