Men komt het fenomeen onder verschillende namen tegen: facebookborrel, l’apéro géant, rave-party, project X, enz. enz. In alle gevallen gaat het om een oproep op een van de sociale media om op een afgesproken plaats en tijd met zoveel mogelijk mensen te feesten en te drinken. Een andere gemeenschappelijke noemer is dat ze grote problemen veroorzaken in de sfeer van de openbare en veiligheid.
In Konstanz bij de Bodensee in Duitsland kwamen er in de afgelopen maand juli maar (!) 150 jongeren af op een oproep. Toch slaagden ze erin aanzienlijke schade aan te richten onder het oog van 283 ingezette politieagenten.
In het aan de monding van de Loire gelegen Nantes in Frankrijk gaven in 2010 meer dan 8000 mensen gehoor aan een Facebook oproep. Het resulteerde in één dode, de ziekenhuisopname van 50 feestvierders met comateuze verschijnselen alsmede grootschalige vernielingen.
Aan een in 2011 op internet geplaatste oproep voor een rave-party in de Amsterdamse metro lijn 54, gaven ruim 2500 mensen gehoor. Na grote druk van het gemeentelijk vervoerbedrijf cancelde de organisatie op het laatste moment de party. Het bleek een narrow escape, de veiligheid van veel reizigers zou groot gevaar hebben gelopen.
Het ligt niet in de Groninger volksaard om dit soort oproepen erg serieus te nemen. De nuchtere feiten dwingen hier echter wel toe. Het verwijderen van de oproep op internet is juridisch buitengewoon lastig. Een dergelijke actie zou bovendien veel te laat komen. Een aankondiging op internet om de toegangswegen naar Haren af te sluiten, zou zinvol zijn!